امت واحده اسلامی اجازه به فراموشی سپردن فلسطین را نمی‌دهد

امت واحده اسلامی اجازه به فراموشی سپردن فلسطین را نمی‌دهد
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه امت واحده اسلامی اجازه نمی‌دهد مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود، گفت:‌ ما علی‌رغم تلاش تکفیری‌ها، نخواهیم گذاشت آرمان فلسطین به حاشیه برود.
۱۴:۲۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


امت واحده اسلامی اجازه به فراموشی سپردن فلسطین را نمی‌دهد

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه امت واحده اسلامی اجازه نمی‌دهد مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود، گفت:‌ ما علی‌رغم تلاش تکفیری‌ها، نخواهیم گذاشت آرمان فلسطین به حاشیه برود.
۱۴:۲۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


امت واحده اسلامی اجازه به فراموشی سپردن فلسطین را نمی‌دهد

خرید vpn تست رایگان

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author