التیماتوم بشیکتاش به ماریو گومز

التیماتوم بشیکتاش به ماریو گومز
مهاجم آلمانی بشیکتاش باید در اسرع وقت تکلیف ماندن یا نماندنش در این تیم را روشن کند.

التیماتوم بشیکتاش به ماریو گومز

مهاجم آلمانی بشیکتاش باید در اسرع وقت تکلیف ماندن یا نماندنش در این تیم را روشن کند.
التیماتوم بشیکتاش به ماریو گومز

فروش بک لینک

گیم پلی استیشن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author