افشاگری رئیس فدراسیون فوتبال در دخالت دولتش در ماجراهای اخیر

ایسنا نوشت؛ سعودی‌ها از حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازی کردن در کشور سوم بسیار خوشحال هستند و آن را یک موفقیت بزرگ می دانند.

شهر خبر

label, , , , , , , , ,

About the author