افشارزاده: همه دنیا می دانند چه تیمی از داوری ضربه خورده است!

افشارزاده: همه دنیا می دانند چه تیمی از داوری ضربه خورده است!
سایت استقلال نوشت؛ سرپرست باشگاه استقلال با انتشار یادداشتی نسبت به حواشی ایجاد شده در هفته های اخیر پیرامون وضعیت داوری لیگ برتر واکنش نشان داد.

افشارزاده: همه دنیا می دانند چه تیمی از داوری ضربه خورده است!

سایت استقلال نوشت؛ سرپرست باشگاه استقلال با انتشار یادداشتی نسبت به حواشی ایجاد شده در هفته های اخیر پیرامون وضعیت داوری لیگ برتر واکنش نشان داد.
افشارزاده: همه دنیا می دانند چه تیمی از داوری ضربه خورده است!

آپدیت نود 32 جدید آفلاین

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author