افشارزاده:چرا دوباره بحث آمدن منصوریان را مطرح کرده اند؟

افشارزاده:چرا دوباره بحث آمدن منصوریان را مطرح کرده اند؟
تسنیم نوشت:افشارزاده از مطرح شدن بحث حضور علیرضا منصوریان در این تیم ابراز ناراحتی کرد و گفت: به هیچ‌وجه با هیچ‌کدام از مربیان صحبت نکرده و صحبت نخواهیم کرد.

افشارزاده:چرا دوباره بحث آمدن منصوریان را مطرح کرده اند؟

تسنیم نوشت:افشارزاده از مطرح شدن بحث حضور علیرضا منصوریان در این تیم ابراز ناراحتی کرد و گفت: به هیچ‌وجه با هیچ‌کدام از مربیان صحبت نکرده و صحبت نخواهیم کرد.
افشارزاده:چرا دوباره بحث آمدن منصوریان را مطرح کرده اند؟

خرید بک لینک

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author