افسر سپاه ولی‌امر(عج) حین ماموریت آموزشی به شهادت رسید

افسر سپاه ولی‌امر(عج) حین ماموریت آموزشی به شهادت رسید
روابط عمومی کل سپاه از شهادت سرهنگ حسن اکبری از افسران آموزش سپاه حفاظت ولی امر (عج) در حین اجرای ماموریت آموزشی و تمرینی خبر داد.
۱۹:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


افسر سپاه ولی‌امر(عج) حین ماموریت آموزشی به شهادت رسید

روابط عمومی کل سپاه از شهادت سرهنگ حسن اکبری از افسران آموزش سپاه حفاظت ولی امر (عج) در حین اجرای ماموریت آموزشی و تمرینی خبر داد.
۱۹:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


افسر سپاه ولی‌امر(عج) حین ماموریت آموزشی به شهادت رسید

لایسنس نود 32 ورژن 6

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author