افزایش ابر و رگبار پراکنده در تهران

افزایش ابر و رگبار پراکنده در تهران
کارشناس هواشناسی از افزایش ابر و رگبار پراکنده در تهران خبر داد.
۱۰:۱۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


افزایش ابر و رگبار پراکنده در تهران

کارشناس هواشناسی از افزایش ابر و رگبار پراکنده در تهران خبر داد.
۱۰:۱۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


افزایش ابر و رگبار پراکنده در تهران

لایسنس نود 32 ورژن 5

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author