اعزام دوباره سوریان به اعزام برای کسب سهمیه المپیک/نابغه این بار به ریو می رسد؟

اعزام دوباره سوریان به اعزام برای کسب سهمیه المپیک/نابغه این بار به ریو می رسد؟
ایسنا نوشت:سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی از اعزام حمید سوریان به آخرین مرحله مسابقات گزینشی المپیک در استانبول خبر داد.

اعزام دوباره سوریان به اعزام برای کسب سهمیه المپیک/نابغه این بار به ریو می رسد؟

ایسنا نوشت:سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی از اعزام حمید سوریان به آخرین مرحله مسابقات گزینشی المپیک در استانبول خبر داد.
اعزام دوباره سوریان به اعزام برای کسب سهمیه المپیک/نابغه این بار به ریو می رسد؟

یوزرنیم و پسورد نود 32

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author