اعتراف رئیس دپارتمان داوری/ کدام تیم از داوری ها بیشترین لطمه را دیده است؟

سایت فدراسیون فوتبال نوشت: رئیس دپارتمان داوران گفت: هنوز گزارشات ناظران داوری به دستمان نرسیده است و به محض دریافت فیلم بازیها قضاوت داوران را بررسی و آنالیز خواهیم کرد.

آهنگ جدید

استخدام ایران

label, , , , , , , , ,

About the author