اعتراض پزشکان بدون مرز به آمریکا

اعتراض پزشکان بدون مرز به آمریکا
سازمان پزشکان بدون مرز به گزارش آمریکا درباره حمله به بیمارستان قندوز افغانستان اعتراض کرد.
۰۹:۰۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


اعتراض پزشکان بدون مرز به آمریکا

سازمان پزشکان بدون مرز به گزارش آمریکا درباره حمله به بیمارستان قندوز افغانستان اعتراض کرد.
۰۹:۰۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


اعتراض پزشکان بدون مرز به آمریکا

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author