اعتراض دامداران به قیمت شیر

اعتراض دامداران به قیمت شیر
نشست دامداران با معاون وزیر جهاد کشاورزی در اعتراض به پایین بودن قیمت شیرخام برگزار شد. رکنی در این نشست از تصویب کلیات طرح حمایتی از دامداران و اختصاص یارانه صادراتی برای فرآورده های لبنی خبر داد.
۰۷:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ اردیبهشت


اعتراض دامداران به قیمت شیر

نشست دامداران با معاون وزیر جهاد کشاورزی در اعتراض به پایین بودن قیمت شیرخام برگزار شد. رکنی در این نشست از تصویب کلیات طرح حمایتی از دامداران و اختصاص یارانه صادراتی برای فرآورده های لبنی خبر داد.
۰۷:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ اردیبهشت


اعتراض دامداران به قیمت شیر

بک لینک رنک 7

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author