اعتراض تماشاگران به برانکو و طاهری به خاطر سوشا!

اعتراض تماشاگران به برانکو و طاهری به خاطر سوشا!
بعد از بازی نفت تهران، تعدادی از هواداران پرسپولیس معترض بودند.

اعتراض تماشاگران به برانکو و طاهری به خاطر سوشا!

بعد از بازی نفت تهران، تعدادی از هواداران پرسپولیس معترض بودند.
اعتراض تماشاگران به برانکو و طاهری به خاطر سوشا!

لایسنس نود 32 ورژن 6

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author