اعتراض ایران به اعزام نظامیان آمریکا به سوریه

اعتراض ایران به اعزام نظامیان آمریکا به سوریه
وزیر دفاع کشورمان اعزام نظامیان آمریکا به سوریه را مداخله آشکار و نقض مقررات بین المللی دانست.
۱۴:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


اعتراض ایران به اعزام نظامیان آمریکا به سوریه

وزیر دفاع کشورمان اعزام نظامیان آمریکا به سوریه را مداخله آشکار و نقض مقررات بین المللی دانست.
۱۴:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


اعتراض ایران به اعزام نظامیان آمریکا به سوریه

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author