اظهارنظرها درباره افشای گزارش ۱۱ سپتامبر

اظهارنظرها درباره افشای گزارش ۱۱ سپتامبر
رئیس سابق کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد دلیلی برای افشا نشدن گزارش یازدهم سپتامبر وجود ندارد.
۲۰:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


اظهارنظرها درباره افشای گزارش ۱۱ سپتامبر

رئیس سابق کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد دلیلی برای افشا نشدن گزارش یازدهم سپتامبر وجود ندارد.
۲۰:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


اظهارنظرها درباره افشای گزارش ۱۱ سپتامبر

اپدیت نود32

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author