اطلاعیه ۱۱۲ ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه ۱۱۲ ستاد انتخابات کشور
ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه ۱۱۲ اعلام کرد: چنانچه محل ضرب مهر انتخابات کاملا پرشده باشد، مهر انتخابات در قسمت توضیحات شناسنامه ضرب گردد.
۱۳:۲۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


اطلاعیه ۱۱۲ ستاد انتخابات کشور

ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه ۱۱۲ اعلام کرد: چنانچه محل ضرب مهر انتخابات کاملا پرشده باشد، مهر انتخابات در قسمت توضیحات شناسنامه ضرب گردد.
۱۳:۲۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


اطلاعیه ۱۱۲ ستاد انتخابات کشور

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author