اطلاعیه ۱۰۹ و ۱۱۰ ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه ۱۰۹ و ۱۱۰ ستاد انتخابات کشور
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ۱۰۹ اعلام کرد: دارندگان شناسنامه بدون عکس می توانند در انتخابات شرکت کنند.
۱۰:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


اطلاعیه ۱۰۹ و ۱۱۰ ستاد انتخابات کشور

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ۱۰۹ اعلام کرد: دارندگان شناسنامه بدون عکس می توانند در انتخابات شرکت کنند.
۱۰:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


اطلاعیه ۱۰۹ و ۱۱۰ ستاد انتخابات کشور

لایسنس نود 32 ورژن 9

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author