اشتباه جالب هواداران پرسپولیس!

اشتباه جالب هواداران پرسپولیس!
پرسپولیسی ها به دلیل شباهت منصوریان و کمکش، آنها را اشتباه گرفتند.

اشتباه جالب هواداران پرسپولیس!

پرسپولیسی ها به دلیل شباهت منصوریان و کمکش، آنها را اشتباه گرفتند.
اشتباه جالب هواداران پرسپولیس!

لایسنس نود 32 ورژن 9

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author