استقلال – اوساسونا برای خداحافظی کاپیتان نکونام

استقلال – اوساسونا برای خداحافظی کاپیتان نکونام
جواد نکونام روز گذشته از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

استقلال – اوساسونا برای خداحافظی کاپیتان نکونام

جواد نکونام روز گذشته از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
استقلال – اوساسونا برای خداحافظی کاپیتان نکونام

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author