استقلالی ها فردا به قائمشهر می روند

استقلالی ها فردا به قائمشهر می روند
تعدادی از بازیکنان استقلال فردا راهی قائمشهر می شوند تا در مراسم ختم بازیکن ملوان شرکت کنند.

استقلالی ها فردا به قائمشهر می روند

تعدادی از بازیکنان استقلال فردا راهی قائمشهر می شوند تا در مراسم ختم بازیکن ملوان شرکت کنند.
استقلالی ها فردا به قائمشهر می روند

یوزرنیم و پسورد نود 32

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author