استقبال از وسایل حمل و نقل عمومی ویژه زنان

استقبال از وسایل حمل و نقل عمومی ویژه زنان
راه اندازی سرویس های حمل و نقل ویژه زنان در کشورهای شرق آسیا در حال گسترش است. در پایتخت اندونزی بعد از قطار مسافری، راه اندازی اتوبوس ویژه زنان هم با استقبال مواجه شده است.
۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


استقبال از وسایل حمل و نقل عمومی ویژه زنان

راه اندازی سرویس های حمل و نقل ویژه زنان در کشورهای شرق آسیا در حال گسترش است. در پایتخت اندونزی بعد از قطار مسافری، راه اندازی اتوبوس ویژه زنان هم با استقبال مواجه شده است.
۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


استقبال از وسایل حمل و نقل عمومی ویژه زنان

آپدیت نود 32 نسخه 8

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author