استراحت دو روزه مجید جلالی به خاطر سوت اشتباه داور!

استراحت دو روزه مجید جلالی به خاطر سوت اشتباه داور!
مجید جلالی به خاطر اتفاقات مسابقه با استقلال وضعیت جسمی خوبی ندارد.

استراحت دو روزه مجید جلالی به خاطر سوت اشتباه داور!

مجید جلالی به خاطر اتفاقات مسابقه با استقلال وضعیت جسمی خوبی ندارد.
استراحت دو روزه مجید جلالی به خاطر سوت اشتباه داور!

لایسنس نود 32 ورژن 6

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author