استراحت بوسکتس در بازی بعدی بارسلونا/ انریکه و ادامه سیستم چرخشی بارسا مقابل سلتا

استراحت بوسکتس در بازی بعدی بارسلونا/ انریکه و ادامه سیستم چرخشی بارسا مقابل سلتا
لوئیس انریکه، سرمربی بارسا با وجود حساسیت زیاد بازی روز یکشنبه مقابل سلتا، همچنان به ادامه سیستم چرخشی اصرار دارد.

استراحت بوسکتس در بازی بعدی بارسلونا/ انریکه و ادامه سیستم چرخشی بارسا مقابل سلتا

لوئیس انریکه، سرمربی بارسا با وجود حساسیت زیاد بازی روز یکشنبه مقابل سلتا، همچنان به ادامه سیستم چرخشی اصرار دارد.
استراحت بوسکتس در بازی بعدی بارسلونا/ انریکه و ادامه سیستم چرخشی بارسا مقابل سلتا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author