اسارت ۴۴۰ کودک فلسطینی در زندانهای صهیونیستی

اسارت ۴۴۰ کودک فلسطینی در زندانهای صهیونیستی
براساس آمارهای سازمان بین المللی حمایت از کودکان فلسطینی، از ۴۴۰ کودک اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی ۱۰ کودک در بازداشت اداری به سر می برند.
۱۶:۱۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


اسارت ۴۴۰ کودک فلسطینی در زندانهای صهیونیستی

براساس آمارهای سازمان بین المللی حمایت از کودکان فلسطینی، از ۴۴۰ کودک اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی ۱۰ کودک در بازداشت اداری به سر می برند.
۱۶:۱۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


اسارت ۴۴۰ کودک فلسطینی در زندانهای صهیونیستی

آپدیت نود 32 ورژن 7

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author