از تجارت با ایران خودداری کنید

از تجارت با ایران خودداری کنید
در حالی که مذاکرات ایران با شرکت های غربی در مراحل نهایی خود قرار دارد، یک نماینده کنگره از این شرکت ها خواست از تجارت با ایران خودداری کنند.
۱۲:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


از تجارت با ایران خودداری کنید

در حالی که مذاکرات ایران با شرکت های غربی در مراحل نهایی خود قرار دارد، یک نماینده کنگره از این شرکت ها خواست از تجارت با ایران خودداری کنند.
۱۲:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


از تجارت با ایران خودداری کنید

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author