ارتقاء سطح همکاری های تهران – باکو

ارتقاء سطح همکاری های تهران – باکو
مقامات ایران و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند.
۱۷:۵۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


ارتقاء سطح همکاری های تهران – باکو

مقامات ایران و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند.
۱۷:۵۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


ارتقاء سطح همکاری های تهران – باکو

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , ,

About the author