ارتش روسیه در پی دختران قلیان کش!

مراجع امنیتی روسی، در جستجوی دخترانی هستند که برای روشن کردن زغال قلیان، از آتش مقبره سرباز گمنام استفاده کردند.
۱۷:۳۷ – ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند


کرمان نیوز

تکست آهنگ

label, , , , , , , , ,

About the author