ادینیو امروز به اردو می رود/ کرار، آقایی و رفیعی جمعه در کیش

ادینیو امروز به اردو می رود/ کرار، آقایی و رفیعی جمعه در کیش
۳ بازیکن تیم تراکتورسازی روز جمعه به اردوی تیمشان اضافه می شوند.

ادینیو امروز به اردو می رود/ کرار، آقایی و رفیعی جمعه در کیش

۳ بازیکن تیم تراکتورسازی روز جمعه به اردوی تیمشان اضافه می شوند.
ادینیو امروز به اردو می رود/ کرار، آقایی و رفیعی جمعه در کیش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author