ادعای وکیل بنزما/ شکایت کریم بنزما از نشریه لیبراسیون

روز گذشته تصویر کریم بنزما روی صفحه اول نشریه لیبراسیون نقش بسته و اتهاماتی چون پولشویی و دخالت در قاچاق مواد مخدر به وی نسبت داده شده بود.

دانلود سریال

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , ,

About the author