ادعای موندودپورتیوو/ متقاعد شدن بارسلونا به جذب دو ستاره ویارئال

دنیس سوارز و سدریک باکامبو، دو بازیکن موثر این فصل ویارئال در فهرست خرید تابستانی بارسلونا قرار دارند.

مرجع سلامتی

مدرسه

label, , , , , , , , ,

About the author