ادعای موندودپورتیوو/ توافق مشروط رونالدو با پاری سن ژرمن

ادعای موندودپورتیوو/ توافق مشروط رونالدو با پاری سن ژرمن
نشریه چاپ بارسلونا امروز در گزارشی ویژه ادعا کرده است که کریستیانو رونالدو با مالک پاری سن ژرمن بصورت مشروط به توافقاتی دست یافته است.

ادعای موندودپورتیوو/ توافق مشروط رونالدو با پاری سن ژرمن

نشریه چاپ بارسلونا امروز در گزارشی ویژه ادعا کرده است که کریستیانو رونالدو با مالک پاری سن ژرمن بصورت مشروط به توافقاتی دست یافته است.
ادعای موندودپورتیوو/ توافق مشروط رونالدو با پاری سن ژرمن

آپدیت نود 32 ورژن 6

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author