ادعای سان/ آماده شدن یونایتد برای پیشنهاد نجومی به سوارز!

ادعای سان/ آماده شدن یونایتد برای پیشنهاد نجومی به سوارز!
منچستریونایتد قصد دارد در نقل و انتقالات زمستانی پیش رو، لوئیس سوارز، مهاجم ارزشمند بارسلونا را به خدمت بگیرد.

ادعای سان/ آماده شدن یونایتد برای پیشنهاد نجومی به سوارز!

منچستریونایتد قصد دارد در نقل و انتقالات زمستانی پیش رو، لوئیس سوارز، مهاجم ارزشمند بارسلونا را به خدمت بگیرد.
ادعای سان/ آماده شدن یونایتد برای پیشنهاد نجومی به سوارز!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author