ادعای دیلی میل/ پیشنهاد تمدید قرارداد جالب رئال به گرت بیل

ادعای دیلی میل/ پیشنهاد تمدید قرارداد جالب رئال به گرت بیل
رئال مادرید قصد دارد گرت بیل، ستاره ولزی خود را تا پایان دوران فوتبالش در برنابئو حفظ کند.

ادعای دیلی میل/ پیشنهاد تمدید قرارداد جالب رئال به گرت بیل

رئال مادرید قصد دارد گرت بیل، ستاره ولزی خود را تا پایان دوران فوتبالش در برنابئو حفظ کند.
ادعای دیلی میل/ پیشنهاد تمدید قرارداد جالب رئال به گرت بیل

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author