ادای احترام ستاره های فوتبال به جرارد (عکس)

ادای احترام ستاره های فوتبال به جرارد (عکس)
با اعلام خبر بازنشستگی استیون جرارد، ستاره های دنیای فوتبال با انتشار پست هایی در شبکه های اجتماعی، به او ادای احترام کردند.

ادای احترام ستاره های فوتبال به جرارد (عکس)

با اعلام خبر بازنشستگی استیون جرارد، ستاره های دنیای فوتبال با انتشار پست هایی در شبکه های اجتماعی، به او ادای احترام کردند.
ادای احترام ستاره های فوتبال به جرارد (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author