ادامه درگیری‌ فدراسیون عراق و عربستان درباره میزبانی ایران

ادامه درگیری‌ فدراسیون عراق و عربستان درباره میزبانی ایران
سعودی‌ها در نمایشی جدید خبرنگار هتاک خود را ممنوع التصویر کرده تا با این سناریو رضایت مردم عراق را کسب کنند و میزبانی تهران را از آنها بگیرند.
۱۰:۰۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


ادامه درگیری‌ فدراسیون عراق و عربستان درباره میزبانی ایران

سعودی‌ها در نمایشی جدید خبرنگار هتاک خود را ممنوع التصویر کرده تا با این سناریو رضایت مردم عراق را کسب کنند و میزبانی تهران را از آنها بگیرند.
۱۰:۰۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


ادامه درگیری‌ فدراسیون عراق و عربستان درباره میزبانی ایران

آپدیت نود 32

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author