ادامه حذف یارانه نقدی در سال آینده

سخنگوی دولت با بیان اینکه آهنگ کند حذف یارانه نقدی در سال آینده ادامه خواهد یافت، افزود: دراین زمینه به گونه ای عمل خواهیم کرد تا به دهک‌های پایین فشاری وارد نشود.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۱۶ اسفند


دانلود موزیک

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , ,

About the author