اخبار ۲۰, پنج شنبه ۲۸ مرداد

اخبار ۲۰, پنج شنبه ۲۸ مرداد
بازدید محیط زیست از واحدهای صنعتی/ طرح خرید کالا/ پوشش بیمه ای/ شناسنامه جدید/ ۱۵ ماه بدون حقوق/ کارخانه آجر سفید/ گوسفندهای مولد و سبک / اعتبار هر عضو تعاونی ها ۲۵ برابر افزایش پیدا کرد/ مرز باجگیران و مسافران ایرانی/ ساخت بزرگترین بیمارستان در کرمان/ مراقب صحنه سازی درباره ی سلامت خودرو/ بطری های پلاستیکی آب ، نباید یخ بزنه / نوسانات برق شهری پالایشگاه امام خمینی شازند/ کشف ۴ تن موادمخدر/ مراقب خشکشویی های دوره گردباشید
۲۳:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


اخبار ۲۰, پنج شنبه ۲۸ مرداد

بازدید محیط زیست از واحدهای صنعتی/ طرح خرید کالا/ پوشش بیمه ای/ شناسنامه جدید/ ۱۵ ماه بدون حقوق/ کارخانه آجر سفید/ گوسفندهای مولد و سبک / اعتبار هر عضو تعاونی ها ۲۵ برابر افزایش پیدا کرد/ مرز باجگیران و مسافران ایرانی/ ساخت بزرگترین بیمارستان در کرمان/ مراقب صحنه سازی درباره ی سلامت خودرو/ بطری های پلاستیکی آب ، نباید یخ بزنه / نوسانات برق شهری پالایشگاه امام خمینی شازند/ کشف ۴ تن موادمخدر/ مراقب خشکشویی های دوره گردباشید
۲۳:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


اخبار ۲۰, پنج شنبه ۲۸ مرداد

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author