اخبار ۲۰، چهارشنبه ۱۱ فرودین ۹۵

اخبار ۲۰، چهارشنبه ۱۱ فرودین ۹۵
درخواست برای تحریم سران عرب/ انتقاداتحادیه اروپا از ترکیه/ درگیری بین داعش و جبهه النصره در قلمون/ هشدار بهداشت جهانی درباره واکسن های نامرغوب و طرح آرامش بهاری از عناوین اخبار ۲۰ است.
۲۰:۰۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


اخبار ۲۰، چهارشنبه ۱۱ فرودین ۹۵

درخواست برای تحریم سران عرب/ انتقاداتحادیه اروپا از ترکیه/ درگیری بین داعش و جبهه النصره در قلمون/ هشدار بهداشت جهانی درباره واکسن های نامرغوب و طرح آرامش بهاری از عناوین اخبار ۲۰ است.
۲۰:۰۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


اخبار ۲۰، چهارشنبه ۱۱ فرودین ۹۵

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author