اخبار مشروح ۱۹, یک شنبه ۱۴ شهریور ۹۵

اخبار مشروح ۱۹, یک شنبه ۱۴ شهریور ۹۵
اصلاحیه لایحه اجرای برنامه ششم توسعه/ ماشین لوکس با حجم موتور بالا شماره گذاری نمی شوند/تجهیز ۷۵ درصد مواد غذایی به برچسب سلامت/ رانندگان زندانی محکوم به پرداخت دیه/تعویق آزمون استخدامی آموزش و پرورش/ ولایتی اجرای تعهدات FATF به صلاح کشور نیست/عرضه زیاد ، بازار مسکن تاب افزایش قیمت ندارد/انهدام باند هفت نفره گروگانگیری در اصفهان
۲۲:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۴ شهریور


اخبار مشروح ۱۹, یک شنبه ۱۴ شهریور ۹۵

اصلاحیه لایحه اجرای برنامه ششم توسعه/ ماشین لوکس با حجم موتور بالا شماره گذاری نمی شوند/تجهیز ۷۵ درصد مواد غذایی به برچسب سلامت/ رانندگان زندانی محکوم به پرداخت دیه/تعویق آزمون استخدامی آموزش و پرورش/ ولایتی اجرای تعهدات FATF به صلاح کشور نیست/عرضه زیاد ، بازار مسکن تاب افزایش قیمت ندارد/انهدام باند هفت نفره گروگانگیری در اصفهان
۲۲:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۴ شهریور


اخبار مشروح ۱۹, یک شنبه ۱۴ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author