اخبار مشروح ۱۹ سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵

اخبار مشروح ۱۹ سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵
رهبری درس خارج فقه/رایزنی های رئیس مجلس فرانسه اسپانیا ، پرتغال و آمریکا/ وضع اقیانوس ها بحرانی است /همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی/فروش سالانه شرکت های دانش بنیان/ پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت در تهران/آمار ایرانیان دارای کد سهامداری به مرز ۹ میلیون نفر رسید/بیانیه دولت پولشویی/دیدار های دبیرکل اوپک/معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی آموزش دهنده/کمک خیرین سلامت/نشست بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور/ تلاش ایران و چین برای ایجاد شهرک صنعتی/تفاهم همکاری وزارت راه و وزارت تعاون/حمل
۲۲:۰۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ شهریور


اخبار مشروح ۱۹ سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵

رهبری درس خارج فقه/رایزنی های رئیس مجلس فرانسه اسپانیا ، پرتغال و آمریکا/ وضع اقیانوس ها بحرانی است /همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی/فروش سالانه شرکت های دانش بنیان/ پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت در تهران/آمار ایرانیان دارای کد سهامداری به مرز ۹ میلیون نفر رسید/بیانیه دولت پولشویی/دیدار های دبیرکل اوپک/معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی آموزش دهنده/کمک خیرین سلامت/نشست بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور/ تلاش ایران و چین برای ایجاد شهرک صنعتی/تفاهم همکاری وزارت راه و وزارت تعاون/حمل
۲۲:۰۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ شهریور


اخبار مشروح ۱۹ سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author