اخبار مشروح ۱۹ جمعه ۱۱ تیر ۹۵

اخبار مشروح ۱۹ جمعه ۱۱ تیر ۹۵
مکث شات هوایی و ۱۶ قاب/ حمایت از قدس زنده تر از هر زمان دیگر / ایران اسلامی امروز یکپارچه فریاد دفاع از مظلوم شد/ همبستگی جهانی با مردم مظلوم فلسطین/راهپیمایی روز قدس از شرق آسیا تا غرب آفریقا / شهادت دو فلسطینی در الخلیل و قلندیا همزمان با برگزاری روز قدس از جمله خبرهای مشروح ۱۹ جمعه ۱۱ تیر است.
۲۰:۱۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


اخبار مشروح ۱۹ جمعه ۱۱ تیر ۹۵

مکث شات هوایی و ۱۶ قاب/ حمایت از قدس زنده تر از هر زمان دیگر / ایران اسلامی امروز یکپارچه فریاد دفاع از مظلوم شد/ همبستگی جهانی با مردم مظلوم فلسطین/راهپیمایی روز قدس از شرق آسیا تا غرب آفریقا / شهادت دو فلسطینی در الخلیل و قلندیا همزمان با برگزاری روز قدس از جمله خبرهای مشروح ۱۹ جمعه ۱۱ تیر است.
۲۰:۱۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


اخبار مشروح ۱۹ جمعه ۱۱ تیر ۹۵

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author