اخبار مشروح ۱۹، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵

اخبار مشروح ۱۹، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵
وزیر بهداشت در استان کرمان / وزیر راه در آذربایجان غربی / افتتاح طرحهای مخابرات در فارس / نمایشگاه نوزاد ، کودک و نوجوان / نشست کابینه عراق/ حملات به پلیس و ارتش ترکیه/ تکذیب انتقال تسلیحات هسته ای آمریکا از ترکیه به رومانی/ خرید تضمینی پنبه / آسیب های اجتماعی فضای مجازی / توقف شماره گذاری برخی خودروها / آغاز به کار شبکه نخبگان علوم انسانی در کشور / جایزه بزرگ اختراعات ایران/ تحولات سوریه / سوء استفاده جنسی از کودکان پناهجو در سوئد/تحولات یمن / سرازیر شدن گدازه به دریا در جزیره هاوایی
۲۱:۳۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


اخبار مشروح ۱۹، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵

وزیر بهداشت در استان کرمان / وزیر راه در آذربایجان غربی / افتتاح طرحهای مخابرات در فارس / نمایشگاه نوزاد ، کودک و نوجوان / نشست کابینه عراق/ حملات به پلیس و ارتش ترکیه/ تکذیب انتقال تسلیحات هسته ای آمریکا از ترکیه به رومانی/ خرید تضمینی پنبه / آسیب های اجتماعی فضای مجازی / توقف شماره گذاری برخی خودروها / آغاز به کار شبکه نخبگان علوم انسانی در کشور / جایزه بزرگ اختراعات ایران/ تحولات سوریه / سوء استفاده جنسی از کودکان پناهجو در سوئد/تحولات یمن / سرازیر شدن گدازه به دریا در جزیره هاوایی
۲۱:۳۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


اخبار مشروح ۱۹، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author