اخبار مشروح ۱۹، شنبه ۱۳ شهریور ۹۵

اخبار مشروح ۱۹، شنبه ۱۳ شهریور ۹۵
ابلاغ سیاستهای کلی «خانواده»/ تاکید رهبر انقلاب بر ایجاد جامعه‌ خانواده محور بر اساس الگوی اسلامی خانواده/ رایزنی های نفتی وزیر انرژی الجزایر در تهران تاکید ایران بر حفظ تعادل بازار و بازگشت به سهم پیش از تحریم ها / خاکسپاری اسلام کریم اف رئیس جمهور فقید ازبکستان , پیوستن امریکا و چین _ بزرگ ترین تولید کنندگان گازهای گلخانه ای _ به پیمان پاریس
۲۱:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۳ شهریور


اخبار مشروح ۱۹، شنبه ۱۳ شهریور ۹۵

ابلاغ سیاستهای کلی «خانواده»/ تاکید رهبر انقلاب بر ایجاد جامعه‌ خانواده محور بر اساس الگوی اسلامی خانواده/ رایزنی های نفتی وزیر انرژی الجزایر در تهران تاکید ایران بر حفظ تعادل بازار و بازگشت به سهم پیش از تحریم ها / خاکسپاری اسلام کریم اف رئیس جمهور فقید ازبکستان , پیوستن امریکا و چین _ بزرگ ترین تولید کنندگان گازهای گلخانه ای _ به پیمان پاریس
۲۱:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۳ شهریور


اخبار مشروح ۱۹، شنبه ۱۳ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author