اخبار مشروح ۱۶، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵

اخبار مشروح ۱۶، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵
وزیر بهداشت در استان کرمان / قیمت تضمینی پنبه / نقش آمریکا در کودتاهای جهان/ وزیر راه و شهرسازی در آذربایجان غربی/ تحولات سوریه / انفجارها / ارتقا رتبه علمی ایران / آغاز به کار شبکه نخبگان علوم انسانی در کشور/ جایزه بزرگ اختراعات ایران/ توقف شماره گذاری برخی خودروها / ذخایر بند ناف / تحولات عراق / تشدید تدابیر امنیتی در فرانسه/ سرازیر شدن گدازه به دریا در جزیره هاوایی آمریکا / افزایش پیری در جمعیت استرالیا / پرواز کشتی هوایی در لندن/
۱۷:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


اخبار مشروح ۱۶، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵

وزیر بهداشت در استان کرمان / قیمت تضمینی پنبه / نقش آمریکا در کودتاهای جهان/ وزیر راه و شهرسازی در آذربایجان غربی/ تحولات سوریه / انفجارها / ارتقا رتبه علمی ایران / آغاز به کار شبکه نخبگان علوم انسانی در کشور/ جایزه بزرگ اختراعات ایران/ توقف شماره گذاری برخی خودروها / ذخایر بند ناف / تحولات عراق / تشدید تدابیر امنیتی در فرانسه/ سرازیر شدن گدازه به دریا در جزیره هاوایی آمریکا / افزایش پیری در جمعیت استرالیا / پرواز کشتی هوایی در لندن/
۱۷:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


اخبار مشروح ۱۶، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author