اخبار مشروح ۱۳ جمعه ۲۹ مرداد

اخبار مشروح ۱۳ جمعه ۲۹ مرداد
کیمیا علیزاده ؛ نخستین بانوی مدال آور ایران در تاریخ المپیک /سه کشته و ۴۵ زخمی در برخورد دو اتوبوس مسافربری در محدوده پیکان شهر تهران / اوج گیری تنش بین آنکارا و غرب / ابراز نگرانی آمریکا از متهم شدن در همکاری با کودتاگران
۱۶:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


اخبار مشروح ۱۳ جمعه ۲۹ مرداد

کیمیا علیزاده ؛ نخستین بانوی مدال آور ایران در تاریخ المپیک /سه کشته و ۴۵ زخمی در برخورد دو اتوبوس مسافربری در محدوده پیکان شهر تهران / اوج گیری تنش بین آنکارا و غرب / ابراز نگرانی آمریکا از متهم شدن در همکاری با کودتاگران
۱۶:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


اخبار مشروح ۱۳ جمعه ۲۹ مرداد

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author