احکام قضایی تنبیه تربیتی

احکام قضایی تنبیه تربیتی
در برخی از پرونده های قضایی، قضات ترجیح می دهند از احکام تکمیلی برای متهمان استفاده کنند. این احکام به جای تنبیه جنبه تربیتی دارند.
۰۷:۵۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


احکام قضایی تنبیه تربیتی

در برخی از پرونده های قضایی، قضات ترجیح می دهند از احکام تکمیلی برای متهمان استفاده کنند. این احکام به جای تنبیه جنبه تربیتی دارند.
۰۷:۵۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


احکام قضایی تنبیه تربیتی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author