احمدزاده خشن‌ترین عنصر هجومی لیگ برتر

باور کردنی نیست اما یک بازیکن هافبک متمایل به خط حمله 7 بار در لیگ برتر کارت زرد گرفته وبرای سومین بار در مسابقات لیگ برت محرومیت را تجربه میکند.

سیستم اطلاع رسانی

استخدام ایران

label, , , , , , , , ,

About the author