احتمال گرانی بلیت دربی: زیاد!

احتمال گرانی بلیت دربی: زیاد!
روزنامه خبرورزشی نوشت: قیمت بلیت‌های لیگ برتر نسبت به سال قبل تغییری نداشته است و این احتمال وجود دارد که تا پایان فصل هم تغییری نداشته باشد.

احتمال گرانی بلیت دربی: زیاد!

روزنامه خبرورزشی نوشت: قیمت بلیت‌های لیگ برتر نسبت به سال قبل تغییری نداشته است و این احتمال وجود دارد که تا پایان فصل هم تغییری نداشته باشد.
احتمال گرانی بلیت دربی: زیاد!

گروه تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author