احتمال فروش 20 درصد سهام اینتر به چینی‌ها

احتمال فروش 20 درصد سهام اینتر به چینی‌ها
نمایندگان گروهی تجاری چینی سونینگ به میلان سفر کرده اند و گفته می شود در آستانه خرید بخشی از سهام باشگاه اینتر قرار دارند.

احتمال فروش 20 درصد سهام اینتر به چینی‌ها

نمایندگان گروهی تجاری چینی سونینگ به میلان سفر کرده اند و گفته می شود در آستانه خرید بخشی از سهام باشگاه اینتر قرار دارند.
احتمال فروش 20 درصد سهام اینتر به چینی‌ها

آپدیت آنلاین نود 32

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author