احتمال غیبت مرتساکر تا پایان فصل

احتمال غیبت مرتساکر تا پایان فصل
حضور مدافع آلمانی آرسنال در دیدارهای باقیمانده فصل در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

احتمال غیبت مرتساکر تا پایان فصل

حضور مدافع آلمانی آرسنال در دیدارهای باقیمانده فصل در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
احتمال غیبت مرتساکر تا پایان فصل

آپدیت نود 32 ورژن 6

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author