اجرای قرارداد فروش آب سنگین مازاد به امریکا

اجرای قرارداد فروش آب سنگین مازاد به امریکا
سخنگوی سازمان انرژی اتمی از اجرای قرارداد فروش آب سنگین مازاد کشورمان به امریکا در هفته‌ های آینده خبر داد.
۲۱:۵۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


اجرای قرارداد فروش آب سنگین مازاد به امریکا

سخنگوی سازمان انرژی اتمی از اجرای قرارداد فروش آب سنگین مازاد کشورمان به امریکا در هفته‌ های آینده خبر داد.
۲۱:۵۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


اجرای قرارداد فروش آب سنگین مازاد به امریکا

آپدیت نود 32 ورژن 4

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author